201906.13
0

Обучение на Община Омуртаг на 10.07.2019

На 10.07.2019г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучение на Община Омуртаг  по ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ.

 1. Курсът е предназначен за:
 • Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.
 • Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;
 1. Цел на обучението:

Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най-ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд.

3. Теми на обучението:

 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа
 1. Дата и място на провеждане: 10.07.2019г., гр. Омуртаг , Община Омуртаг – зала на Общински съвет, ет. 3.
 2. Начало: 11:00 ч.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *