Мерки за превенция на Мускулно-скелетните смущения (МСС)

Мускулно-скелетните смущения могат да бъдат в резултат не само на различни физически фактори на работната среда, но и на организационни и психосоциални. Това ги прави типични за всяко работно място – както в производството, така и в офиса, а заболяванията, свързани с тях, едни от най-често срещаните в резултат на труда. Застаряването на населението и оттам на работната сила, нарастващата заетост в сектора на услугите, новите бизнес модели и форми на заетост, на организация на труда, цифровизацията, водеща до заседнал труд и др., са само част от промените, към които мерките за превенция на МСС ще трябва да се адаптират, за да се ограничи проблемът.

Част от мерките, с които може да бъдат преодолени мускулно-скелетните смущения в резултат на неправилната работна поза, еднообразните движения, местенето на тежки товари, уморителните и болезнени положения на тялото и др., са по-голямата ротация на задачите, повече редовни почивки за хора, работещи на неудобни работни позиции, осигуряване на ергономично оборудване, използване на подходящо оборудване за извършване на дейностите по повдигане или преместване на тежки товари  и др.

Подходящи мерки могат да бъдат набелязани и чрез използването на онлайн инструментите за интерактивна оценка на риска. Достъпните на български език инструменти са за над 40 икономически дейности.

Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да представят пред работодателите функционалностите на инструментите, по-голямата част от които са разработени по друг проект на Агенцията – „Превенция за безопасност и здраве при работа“.

Презентация с насоки на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за кампанията „Здравословните работни места облекчават натоварването“, е достъпна и на български език.

 

Източник: Главна инспекция по труда