На 18.09. се проведе занятие от курс за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Касиер“, код 345060, специалност „Касиер“, код 3450601 – „Работа с банкноти и различни валути“. Курсистите се обучават по следната програма.

1.Касова дейност – същност, организация и контрол
2.Същност на валутата. Видове валути
3.Работа с различни валути. Защитни елементи в банкнотите – фалшификации, разпознаване.
4.Нормативна уредба за касовата дейност

А практическата част от курса е свързана с работа с различни валути и документи – разпознаване на специфичните защитни елементи за различни видове валута и разпознаване на фалшиви банкноти.

ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД провежда различни видове обучения за придобиване на професионална квалификация. От скоро предлагаме и Дистанционна форма на обучение за определени специалности.

За повече информация свържете се с нас!

 

viber image1viber image3viber image2