202003.10
0

Подготовка на вашия бизнес в случай, че COVID-19 бъде потвърден във вашата общност

На вниманието на работодателите,

Във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел: подготовка на работното място за COVID-19, Ви запознаваме с информационните материали насочени към осигуряването на здравето и безопасността при работа.

Благодарим на доц. К. Вангелова от Националния център по обществено здраве и анализи  и колабориращия център на СЗО по здраве при работа за предоставените материали.

От екипа на СТМ – ЛТМ ООД


Разработете план какво да направите, ако служител се разболее и има съмнение за COVID-19 на някое от вашите работни места.

  • Планът трябва да обхваща настаняването на болния в стая или зона, където да бъде изолиран от другите на работното място, ограничаване на броя на хората, които имат контакт с болния, и свързване с местните здравни власти.
  • Помислете как да идентифицирате хората, които могат да бъдат изложени на риск, и да ги подкрепите, без да се слага стигма и дискриминация на работното място. Това може да включва лица, които наскоро са пътували в район, за който са докладвани случаи на заболяването, или друг персонал, за който има условия да се изложи на по-висок риск от сериозни заболявания (например при диабет, сърдечни и белодробни заболявания, по-напреднала възраст).
  • Уведомете местните органи по обществено здраве, че разработвате план и потърсете тяхното участие.
  • Популяризирайте редовно дистанционната работа в цялата организация. Ако е налице огнище на COVID-19 във вашата общност, здравните власти могат да посъветват хората да избягват градския транспорт и местата с много хора.
  • Планът трябва да се занимава с това, как да поддържате бизнеса си дори ако значителен брой служители, изпълнители и доставчици не могат да дойдат до вашата бизнес организация – било поради местни ограничения за пътуване, или защото са болни.
  • Информирайте своите служители и изпълнители за плана и се уверете, че са запознати с това, което трябва да направят – или да не правят съгласно плана. Подчертайте ключовите моменти, като важност да останат далеч от работата дори ако имат само леки симптоми или е трябвало да приемат лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които могат да замаскират симптомите.
  • Бъдете сигурни, че вашият план е насочен към психичното здраве и социалните последици в случай на потвърждаване на COVID-19 на работното място или в общността и предлагайте информация и подкрепа.
  • За малки и средни предприятия без вътрешнофирмен персонал за подкрепа на здравето и благополучието, разработете партньорства и планове със службите по трудова медицина и местните здравни и социални служби преди настъпване на ситуация.

Запомнете: Сега е моментът да се подготвите за COVID-19. Обикновените предпазни мерки и планирането могат да бъдат от съществена полза. Действията сега ще помогнат да защитите вашите служители и вашия бизнес.

Източник: Превод и адаптация от Национален център по обществено здраве и анализи, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *