About aptrail

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far aptrail has created 77 blog entries.

Нов видеоклип на тема „Напо …… в скритите убийци“

Нов видеоклип на тема "Напо ...... в скритите убийци" Европейската агенция за безопасност [...]

ГЛОБАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) И МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА (МОТ) ЗА СВЪРЗАНИТЕ С РАБОТАТА ЗАБОЛЯВАНИЯ И НАРАНЯВАНИЯ

Този първи съвместен глобален мониторингов доклад на СЗО/МОТ показва, че са необходими повече [...]

Да се борим с експозицията на канцерогени на работното място заедно с Напо!

Eдин от приоритетите  на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при [...]

ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, кани на ежегодно обучение по здравословни [...]

Доклад за глобалното състояние на физическата активност за 2022 г.

Публикуваният през м.октомври 2022 г. „Доклад за глобалното състояние на физическата активност за 2022 [...]

Психосоциални рискови фактори и МСЗ. Подходи за превенция

Мускулно – скелетните заболявания (МСЗ), представляват значителен проблем както за работещите, така и [...]

ОЦЕНКАТА НА РИСКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИ СМУЩЕНИЯ (МСС) Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ.

По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това [...]

Какви мерки трябва да предприемат работодателите поради високите температури?

Работодателите са  длъжни да предприемат мерки, които могат да бъдат организационни или технически [...]

Go to Top