За да сме полезни на нашите клиенти и партнъори, възобновихме присъствените обучения, съгласно  Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При спазване на всички противоепидемични мерки в групи до 5 лица, разглеждаме всички актуални нормитивни актове по ЗБУТ.

Очакваме Ви!

от екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД