Работата от разстояние има потенциални предимства като печалба във времето или по-малко стрес от липсата на пътуване до работното място, по-добър баланс между професионалния и личния живот, повишена автономност, подобрена концентрация и по-висока производителност.

За разлика от тях, дистанционната работа в домашни условия също е свързана с недостатъци, които могат да имат отрицателно въздействие върху психическото и физическото здраве на работника. Изследванията показват, че работещите от разстояние са склонни да работят по-дълго у дома, за да гарантират, че отговарят или надхвърлят очакванията на ръководителя. В резултат на това те седят за по-дълги периоди от време с по-малко прекъсвания на работата, отколкото в офиса. Това в комбинация с лоши ергономични домашни работни места може да доведе до развитие или обостряне на здравословни проблеми като мускулно-скелетни смущения.

В допълнение, работата от разстояние често се свързва с размити граници между работа и дом, повишена изолация от колегите и липса на взаимодействие лице в лице и подкрепа от колеги и ръководители. Доказано е, че дистанционната работа за повече от 2,5 дни в седмицата е неблагоприятна, наред с другото, за взаимоотношенията на колегите. Също така опасностите, свързани с работната среда, като фонов шум, твърде висока или твърде ниска температура и лошо качество на въздуха, могат да повлияят на здравето и благосъстоянието на работещия от разстояние. В допълнение, проблеми с безопасността като риск от спъване и падане (кабели за лаптоп) или електрически опасности могат да възникнат и на домашната работна условия.

Източник: Европейска агенция по безопасност и здраве