Ние, екипът на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, продължаваме с още повече – вдъхновение и страст да се грижим за здравето и безопасността на нашите партньори.

Най–добрата оценка за работата ни, са доволните ни клиенти.

Ето какво написаха различни наши клиенти за нас:

РЕФЕРЕНЦИЯ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

РЕФЕРЕНЦИЯ ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА 2024

РЕФЕРЕНЦИЯ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ 2024

РЕФЕРЕНЦИЯ ТЕЦ ВАРНА АД 2024

РЕФЕРЕНЦИЯ ХАЙ ПРОТЕИН 06.2024