На 02.11.2023 г. управителят на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, проведе обучение за  безопасна работа с опасни химични вещества и първа долекарска помощ на работещите от „Хай Протеин“ ЕООД.