По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата инспекционна кампания на Инспекцията по труда в секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“.

Контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 150 бр. проверки на работодатели в цялата страна съгласно указания на SLIC. Инспекторите отразяваха резултатите в специални въпросници, разработени от Комитета, с цел съпоставимостта им с останалите държави – членки на ЕС. Данните от въпросниците показват, че в 73% от случаите работодателите в България са извършили оценка на риска по отношение на мускулно-скелетните смущения. За 13% от тях е отбелязано, че в представената оценка на риска не са оценени рисковете, водещи до възникването им.

Проучвания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа показват, че мускулно-скелетните смущенията са най-честата причина за здравословни проблеми, свързани с работата. По техни данни около 60% от работниците се оплакват от такива проблеми. Най-често засегнатите части на тялото са: врат, рамене, шия, долна част на гърба, колене, китка и пръсти.

В помощ на работодателите и работниците с финансиране от Фонд „Условия на труд“ е създадено и практическо ръководство на тема „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа.  https://www.mlsp.government.bg/uploads/65/fut/za-preventsiya-na-muskulno-skeletni-uvrezhdaniya-2022.pdf

Източник: ГИТ