Екипът на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, обучи над 500 работещи от заводите: „Пашабахче България“ ЕАД, „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД и „Тракия Глас България“ ЕАД за периода 20.06 – 29.06.2023 г.,  по Наредба РД-07-2 и обучението за Първа долекарска помощ.

Благодарим за отличната организация и съдействие на колегите от  посочените заводи.

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД