201710.24
0

Обучение по първа долекарска помощ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Курсът е предназначен за:

 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
 • работници и служители от различни предприятия и фирми;

Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми,

Съдържание на обучението:

 • Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
 • Първа долекарска помощ при кръвотечение
 • Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
 • Първа долекарска помощ при измръзване
 • Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
 • Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
 • Първа долекарска помощ при удар от електрически ток
 • Първа долекарска помощ при остри отравяния
 • Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
 • Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
 • Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
 • Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност.

Използваме разнообразни методи на обучение, като  мултимедийни прожекции, видеосценарии, дискусии, практически упражнения с подходящ манекен. Нашите обучения са ефективни и резултатите от тях са доказано трайни във времето.

Основание за провеждане на обучението:

Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Обучението се провежда ежемесечно.

На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ.

Цена: 60 лв без ДДС


Контактна форма за записване:

Данни за фирмата

Име на дружество / физическо лице*

Адрес

Лице за контакт:

Име, Презиме, Фамилия*

Вашият Email*

Телефон за връзка*

Име на курса/обучението*

Дата на обучението*

Брой участници

Съобщение/Допълнителни въпроси

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *