По инициатива на ръководството на Националната асоциация на оптиките, проведохме дистанционно обучение на 03.07. 2023 г., с което запознахме членовете на асоциацията с изискванията за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

На  всички въпроси, казуси и коментари, отговори  нашият  експерт по здраве и безопасност Галина Михайлова.

 

Оказа се, че екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, предпочита  през летния сезон да обучава, вместо да лежи на плажа.