ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по Здравословни и Безопасни Условия на Труд съгласно Наредба № РД-07-2.

На 19.03.2020 г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира обучение по ЗБУТ съгл. Наредба № РД-7-2

 1. Курсът е предназначен за:
 • Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.
 • Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;
 1. Какъв документ получавате:

На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

 1. Брой участници: максимално 9 човека в група
 2. Теми на обучението:
 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа
 1. Дата и място на провеждане:  19.03.2020 г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38
 2. Такса участие:  – 60.00 лв на лице.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

 1. Плащане: 

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева

 

Форма за записване:

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси