Нов видеоклип на тема „Напо …… в скритите убийци“

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо. Темата е „Напо …..в скритите убийци“.

Според ЕА-БЗР голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „генерирани по време на работа канцерогени“ и по-специално на изпарения от изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване. От Агенцията отбелязват, че в много случаи работниците дори не подозират за този риск.

За илюстриране на проблема в новия видеоклип Напо и неговите колеги показват професии, при които излагането на тези канцерогени е високо. Във видеото се показват строители, механици или дърводелци, които заедно със своя началник търсят възможности за превенция, за да работят при здравословни и безопасни условия на труд.

Битката с рака е приоритет и на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021 – 2027 https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

Вижте новия видео клип за Напо на https://www.napofilm.net/bg/napos-films/napo-hidden-killers