Рисковете за мускулно-скелетни увреждания  съставляват 3 от 4-те най – често идентифицирани рискови фактори.

  • Вторият рисков фактор е „Продължително седене“ – нов показател в Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER), преди това то е било класифицирано като „уморителни или болезнени позиции на тялото. Най – разпространен е във финансовия и застрахователния сектор (93 % от работните места в EU27_2020), сектора на информацията и комуникациите (92 %) и публичната администрация (91 %).
  • На трето място са психосоциални рискови фактори, най-често в секторите на услугите, като цяло, „работа с трудни клиенти, пациенти, ученици и др.“

В Европейското проучване на ESENER се съобщава, че по-големите работни места по-често съобщават за наличието на всички рискови фактори, отколкото по-малките. Прави впечатление, че колкото по-малко е работното място, толкова по-вероятно е да се отчитат нулеви рискови фактори, по-специално психосоциални рискови фактори. Това не означава, че няма рискови фактори; констатацията отразява възгледите на респондентите и в много случаи е вероятно те просто да не са запознати с това какво представлява риск за безопасността и здравето на работниците.

Източник: Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER)