На 12 август 2023 г. се отбеляза международния ден на младежта, с акцент за огромния потенциал на младите хора да оформят едно по-зелено, по-устойчиво и по-здравословно бъдеще за всички.

Предприемането на екологичен и цифров преход изисква холистичен подход към осигуряването на екологични умения на младите поколения и придаването на приоритет на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Екологичните инициативи често включват работа с нови технологии, материали и процеси, които са свързани с нововъзникващи рискове на работното място. Интегрирането на принципите на БЗР в развитието на зелените умения гарантира, че младите хора могат да подкрепят устойчивостта, като същевременно запазват своята безопасност и здраве.

Повече информация, може да намерите на: https://www.un.org/en/observances/youth-day