201706.26
0

Курс по електробезопасност с издаване на Удостоверение на 14.07.2017г

Курс за придобиване на 3-та квалификационна група при напрежение до 1000V. Издаване на Удостоверение.
ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни обучения.

На 14.07.2017г. ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на 3-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

 1. Курсът е предназначен за:

изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;

оперативният и оперативно-ремонтният персонал;

лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;

допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;

настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.

 1. Продължителност на курса: 8 уч. ч.

На участниците се издава Удостоверение за придобита 3-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

 1. Брой участници: максимално 7 човека в група
 2. Дата и място на провеждане:  14.07.2017г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38. Начало на курса 10:00 ч.
 3. Такса за участие: 50.00 лв.

Отстъпка при ранно записване

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

 1. Плащане: Таксата за обучението се запаща най-късно до  13.07.2017г.

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

 1. Регистрация:

Заявете участието си в курса, като посочите следните данни на е-mail:  stmltmvarna@gmail.com :


 • Три имена
 • ЕГН
 • Длъжност
 • Данни на фирмата за изговяне на фактура
 • Телефон за контакт
 • Брой участници

Връзка с нас:

Офис – тел.: 052 305 533

0882 597 629  – Галина Атанасова

0886 198 468 – Тереза Цанева

e-mail: stmltmvarna@gmail.com