Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност

На 20.03.2020 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

 1. Курсът е предназначен за :
 • общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
 • работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).;
 • начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;
 • електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
 • изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
 • оперативният и оперативно-ремонтният персонал;
 • лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
 • допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
 • настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.;
 • лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
 • издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
 • лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.
 • техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;
 • издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;
 • ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

2. Продължителност на курса: 8 уч. ч.

На участниците се издава Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

3. Дата и място на провеждане:

20.03.2020 г. , гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер. Начало на курса: 10:00 часа.

4. Такса за участие: 50.00 лв. на лице

5. Плащане:

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

6. Регистрация:

Заявете участието си в курса, като посочите следните данни на е-mail:  stmltmvarna@gmail.com :

 • Три имена
 • ЕГН
 • Длъжност
 • Данни на фирмата за изговяне на фактура
 • Телефон за контакт
 • Брой участници

Връзка с нас:

Офис – тел.: 052 305 533

0882 597 629  – Галина Атанасова

0886 198 468 – Тереза Цанева

Може да ползвате и следната форма за записване:

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси