„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. 

Срок на обучението: 50 уч. часа
Какъв документ получавате:
Завършилите ще получат Удостоверение за професионално обучение. Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери.

Теми на обучението:
Касова дейност – същност, организация и контрол
Същност на валутата. Видове валути
Работа с различни валути. Защитни елементи в банкнотите – фалшификации, разпознаване.
Нормативна уредба за касовата дейност
Практика: Работа с различни валути и документи
Такса за участие: 

Дистанционна форма – 150.00 лв. на лице
Присъствена форма – 90.00 лв. на лице

Дата и място: 07.03.2020 г., гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер
 
 

Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!

Запишете се сега!

Национален телефон: 0700 20 221

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева