Третото поред Европейско проучване на ESENER включва анкети с представители на 45 420 предприятия в 33 европейски държави. Основните  теми на които отговори проучването са следните:

  • кой носи отговорност за управлението на безопасността и здравето при работа? работещите ангажирани ли са в това управление?
  • как се преодоляват психосоциалните рискове?
  • как промени като цифровизацията се отразяват на безопасността и здравето на работещите лица?

Повече информация може да намерите на следният линк: https://osha.europa.eu/bg/publications/european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-2019-background-briefing