Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) провежда специална кампания за проверка на работодателите, чиито служители работят от домовете си заради пандемията.

Дистанционната работа в условията на пандемия е „ново специфично обществено отношение“. Работещите от разстояние имат същите права и задължения като работниците и служителите, които полагат труд в помещенията на работодателя. От една страна, работодателите ще съдействат с информация за хоум офис служителите, а от друга – самите работници да осигурят достъп на инспекторите в домовете си.

По време на кампанията агенцията ще представи иновативен начин на инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол. Те ще се разпратят до бизнеса. Чрез въпросниците ще се установи доколко се прилага трудовото законодателство. По този начин работодателите ще имат време да приведат в съответствие съответният режим на работа, преди, естествено, да бъде извършен контрол, без да търпят незабавна и на всяка цена санкция

Източник: ГИТ