„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, кани на ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ, длъжностните лица от детски градини и училища, на територията на Община Шумен.

Обучението ще се проведе присъствено, на 03.11.2022 г. (четвъртък) от 13:00 часа в ДГ ИЗВОРЧЕ, ул. „Кирил и Методий” № 57. Благодарим на г-жа Даниела Димитрова, директор на ДГ ИЗВОРЧЕ за това, че отваря вратите си за нас за пореден път!

За да участвате и получите удостоверение, моля изпратете име на длъжностното лице и детското заведение или училище, най-късно до 01.11.2022 г.

При въпроси, оставаме на разположение:

Веселина Цанева – 0886 86 48 28

Галина Атанасова – 0882 59 76 29