Уведомяваме Ви, че на 20.01.2022г. от 10:30 часа, ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ООД ще се проведат държавните изпити по теория и практика на професията „Здравен асистент“ – код 723010, специалност „Здравни грижи“ – код 7230101 с придобиване на III-та СПК.