Публикуваният през м.октомври 2022 г. „Доклад за глобалното състояние на физическата активност за 2022 г.от Световната здравна организация , измерва степента, в която правителствата изпълняват препоръките за увеличаване на физическата активност във всички възрасти и способности.

Почти 500 милиона души ще развият сърдечни заболявания, затлъстяване, диабет или други неинфекциозни заболявания (НЗЗ), дължащи се на липса на физическа активност, между 2020 г. и 2030 г., което ще струва 27 милиарда щатски долара годишно, ако правителствата не предприемат спешни действия за насърчаване на повече физическа активност сред техните популации.

Данните от 194 държави показват, че като цяло напредъкът е бавен и че страните трябва да ускорят разработването и прилагането на политики за повишаване на нивата на физическа активност и по този начин да предотвратят болести и да намалят тежестта върху вече претоварените системи на здравеопазване.

  • По-малко от 50% от страните имат национална политика за физическа активност, от които по-малко от 40% са действащи
  • Само 30% от страните имат национални насоки за физическа активност за всички възрастови групи
  • Докато почти всички държави съобщават за система за наблюдение на физическата активност при възрастни, 75% от страните наблюдават физическата активност сред подрастващите и по-малко от 30% наблюдават физическата активност при деца под 5 години
  • В областите на политиката, които биха могли да насърчат активен и устойчив транспорт, само малко над 40% от страните имат стандарти за проектиране на пътища, които правят ходенето пеша и велосипеда по-безопасни.

Източник: World Health Organization,  Global status report on physical activity 2022