Ежегодно на 28 април се празнува Световния ден на безопасността и здравето при работа, организиран от Международната организация на труда (МОТ). Тази година акцента  разглежда как участието и социалният диалог могат да допринесат за силна и положителна култура на безопасност и здраве под наслов „Да действаме заедно за изграждане на позитивна култура на безопасност и здраве“ МОТ публикува доклад и организира глобален уебинар  https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_t45-OkEtR12e-wnKFxGxVg

Източник: www.ilo.org