Eдин от приоритетите  на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027 e борбата с рака.

Голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „замърсители, генерирани от процеса“, по-специално на изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване. Типичните професии, при които експозицията на канцерогени е висока, включват строители, шофьори, механици, дърводелци, бояджии и заварчици.

Новият филм за Напо https://youtu.be/LAlGfwr8ppk е предназначен да повиши осведомеността относно свързания с работата рак и как да го предотвратим. Фокусът е върху „генерираните от процеса канцерогени“, които се появяват като страничен продукт от работния процес и се нуждаят от допълнително внимание, тъй като те нямат етикети и може да няма информация в информационните листове за безопасност.

Много работници не знаят, че тези вещества могат да причинят рак… това трябва да се промени!