В доклад на Джон Хопкинс Coronavirus Resource Center, към 6 април 2022 г. в световен мащаб е имало над 494 милиона съобщени случая на COVID-19 и над 6,16 милиона свързани смъртни случаи. В посоченият документ са очертани предизвикателствата в превенцията и управлението на свързаните с безопасността и здравето при работа рискове от продължителен ковид. Разгледани са мерките, които могат да се вземат на ниво политика, изследвания и в практиката с цел намаляване на въздействието на дългия ковид и защита от пандемии в бъдещето.

Източник: Европейска агенция по здраве и безопасност