1. Обучението е предназначено за:
 • Управители на предприятия и фирми
 • Отделите „Човешки ресурси”
 • Счетоводители на предприятия и фирми
 1. Съдържание на обучението:
 • Промени в социалното осигуряване, в сила от 01.01.2018 г.;
 • Промени в правния режим на обезщетенията за безработица;
 • Промени в пенсионното осигуряване;
 • Промени свързани с прехвърлянето на осигуряване от УПФ в НОИ и обратно;
 • Промени в режима на СИРВ, в сила от 01.01.2018 г.;
 • Други промени в нормативната уредба;
 • Важните срокове в трудовото и осигурителното законодателство, които следва да се спазят.
 1. Брой участници: максимално 20 човека в група
 2. Дата и място на провеждане: в учебните зали на „СТМ – ЛТМ“ ООД
 3. Продължителност на обучението: 1 ден от 10.00 до 14.00 часа
 4. Водещ: Мирослав Димитров  – адвокат от ВАК, експерт към КТ „Подкрепа“
 5. Такса участие: – 50.00 лв. без ДДС на лице.

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

 ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0700 20 221