Описание

Професионално направление:    Търговия на едро и дребно    Код: 341

Професия:    Продавач-консултант    Код: 341020

Специалност:    Продавач-консултант    Код: 3410201

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:    3

Общ брой часове:    660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В търговски обекти и фирми, специализирани във внос, дистрибуция и търговия (включително и по електронен път) на различни стоки, като бяла и черна техника, мебели, строителни инструменти и материали, дрехи и обувки, хранителни продукти и др.