Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група  /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност
202004.24
0

Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност

Съгласно: Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Курсът е предназначен за: общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност…