ЦПО Варна продавач-консултант

Обучение по рамкова програма „Б“

Професионално направление:Търговия на едро и дребноКод: 341
Професия:Продавач-консултантКод: 341020
Специалност:Продавач-консултантКод: 3410201
Степен на професионална квалификациявтораІІ
Общ брой часове:660
От които: 
брой часове по теория:330
брой часове по практика:330
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:завършен Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация
Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

• правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
• дефиниране и описване качествата и характеристиките на стоките;
• аранжиране на стоки на щанд и витрина;
• теглене, разфасоване, комплектоване и опаковане в подходящи материали
различни стоки;
• приемане на парични суми, връщане на рестото, издаване на касови бележки, съставяне на фактури и попълване на гаранционни карти;
• подбиране на средства и методи за насърчаване на продажбите;
• провеждане на търговски демонстрации;
• прилагане на съвременни продажбени техники;
• проучване на потребителското търсене;
• обясняване на правилата за продажба чрез електронната търговия;
• работа с търговско оборудване и инструменти.

Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!

Запишете се сега!

Национален телефон: 0700 20 221

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева