НОВО  ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

от

ЦПО КЪМ “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ” ООД

Относно: Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Предлагаме своя 19 годишен  опит (от 2001 г.) за подпомагане на работодателя при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето на работниците и служителите. Обучението, обхваща изискванията на чл. 36 т. 2 ЗЗБУТ. и Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Обучението на лицата се провежда преди започване на работа и периодично на всеки 3 години.


Темите на обучението са:

  1. Свойства на азбеста и ефектите му върху здравето, включително синергичния ефект с тютюнопушенето;
  2. Видове продукти или материали, които вероятно съдържат азбест;
  3. Дейностите, които могат да доведат до експозиция на азбест.
  4. Превантивни мерки за намаляване до минимум на експозицията;
  5. Добри практики за безопасна работа, контрол и защитни средства;
  6. Подходящи ЛПС и тяхното правилното използване.
  7. Процедури при аварии;
  8. Процедурите за деконтаминация;
  9. Обезвреждането на отпадъците;
  10. Изискванията за медицински прегледи. 

Обучението е с продължителност 8 учебни часа.  Предлагаме дистанционна форма на обучение и на място в учебните зали на ЦПО „СТМ – ЛТМ“ ООД. При необходимост може да направим и обучение на място при клиента.


Лицата, преминали обучението, получават удостоверение за проведено обучение по приложение № 2 от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

 

Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!

Запишете се сега!

Национален телефон: 0700 20 221

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева