Снимки от проведени обучения. 

31.01.2019 Обучение ЗБУТ

24.01.2019 Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в „Аквахит“ ЕООД

04.12.2018 Ежегодно обучение на членовете на КУТ и дл.лица по Наредба РД 07 на ТЕЦ Варна

29.11.2018 Ежегодно обучение по ЗБУТ в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

30.10.2018 Обучение на тема „Актуални промени в трудовото и осигурително законодателство“ в офиса на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, гр. Варна

24.04.2018 Обучение на тема „Новите правила за защита на личните данни“ в хотел „Черно море“, гр. Варна

19.04.2018 Обучение на тема „Новите правила за защита на личните данни“ в хотел „Черно море“, гр. Варна

Обучение на тема „Актуални промени в трудовото и осигурителното законодателство“ – 16.02.2018, хотел „Черно море“

Актуални промени по Наредбата за работното време, почивките и отпуските и КСО в КТ – 05.12.2017

Обучение за част от професия Валутни касиери

Обучение на община Царево