Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група  /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност
202004.24
0

Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност

Съгласно: Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Курсът е предназначен за: общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност…

Декларация за придвижване през пропускателните пунктове
202003.23
0

Декларация за придвижване през пропускателните пунктове

Уважаеми клиенти, МВР разработи специална бланка, която да улесни гражданите при придвижване през пропускателните пунктове, изградени в областните градове.  Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март.  Министърът на…

Мерки за предотвратяване разпространението на Корона вирус
202002.26
0

Мерки за предотвратяване разпространението на Корона вирус

Във връзка с предотвратяване разпространението на новия Коронавирус (COVID-2019) на територията на България обръщаме внимание на симптомите, предпазните средства и мерките, които трябва да се предприемат включително и на работните места. Моля запознайте се внимателно с текста по-долу: ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ: 1.    Да предостави информация на работниците и служителите за Коронавирус (COVID-2019) 2.    Да осигури…

Съвети за работодателите относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване
201910.21
0

Съвети за работодателите относно връщането на работа на работници, диагностицирани с раково заболяване

Фаза 1 Уведомяване за диагноза Покажете съпричастност и разбиране към ситуацията. Обсъдете с работника неговите/ нейните желания относно уведомяването за диагнозата. Обсъдете с работника неговите/нейните желания във връзка с комуникацията (с колегите/между работодателя и работника). Обсъдете законните права и задължения както на работодателя, така и на работника във връзка с отпуска по болест. Обсъдете дали работникът би могъл евентуално да остане активен на работното си…

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.
201907.27
0

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места. Очаква се глобалното затопляне да доведе до увеличаване на работното натоварване, свързано с топлината, което ще се отрази неблагоприятно на производителността, ще навреди на икономиката и ще доведе до загуба на работни места. Най-бедните…

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток
201907.01
0

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток

От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били…