Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
202007.25
0

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, изпълнява проект сключен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с наименование на процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Специфичната цел на процедурата е предотвратяване ликвидация на малките и микро предприятия и да се осигуряване на стабилност на…

Жените и застаряващата работна сила
202006.17
0

Жените и застаряващата работна сила

1 . Какво значение има полът за управлението на безопасността и  здравето при работа и устойчивата работа, свързани с възрастта? Мъжете и жените са изправени обаче пред различни свързани с  възрастта предизвикателства и  се влияят различно от проблемите на работното място през целия си трудов живот. Застаряването се свързва с  редица промени във физическите възможности и  здравето. Най-очебийната…

Обучение за Първа долекарска помощ [дистанционно и присъствено]
202005.24
0

Обучение за Първа долекарска помощ [дистанционно и присъствено]

ДИСТАНЦИОННО И ПРИСЪСТВЕНО/ НА МЯСТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ от “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ” ООД Съгласно:  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „Първа долекарска помощ“ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2…

Електронни инструменти в областта на БЗР
202005.05
0

Електронни инструменти в областта на БЗР

Напредъкът в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) доведе до създаването на все повече интерактивни онлайн инструменти („e-tools“) и секторът на безопасността и здравето при работа (БЗР) не е чужд на тази тенденция. Много дейци в областта на БЗР изразиха вече интерес към тези нови технологии и предлаганите от тях възможности, така че през последните години бяха…

Световният ден на безопасност и здраве при работа за 2020 г. с призив за ответни мерки срещу пандемията от СOVID-19
202004.27
0

Световният ден на безопасност и здраве при работа за 2020 г. с призив за ответни мерки срещу пандемията от СOVID-19

Признавайки голямото предизвикателство пред правителствата, работодателите, работниците и всички общества по света в борбата срещу пандемията COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве на труда ще се съсредоточи върху борбата с огнището на инфекциозни заболявания в работа, обръщайки специално внимание на текущата пандемия COVID-19.  Целта е да се стимулира националният тристранен диалог относно безопасността и…

Дезинфекция срещу коронавирус
202004.01
0

Дезинфекция срещу коронавирус

Предприехте ли необходимите действия срещу разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19? Дезинфекцирахте ли своите работни места, общи части, входове, апартаменти и др.? Имаме решение за Вас! Предлагаме цялостна дезинфеция срещу заразата коронавирус на достъпни цени: Дезинфекция на общи части на жилищни сгради – антре, коридор, стълбище, асансьорна кабина, дръжки, ключове и парапети. Ежедневна дезинфекция…

Декларация за придвижване през пропускателните пунктове
202003.23
0

Декларация за придвижване през пропускателните пунктове

Уважаеми клиенти, МВР разработи специална бланка, която да улесни гражданите при придвижване през пропускателните пунктове, изградени в областните градове.  Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март.  Министърът на…