2020

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

[25-юли-20 13:48:12]
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, изпълнява проект сключен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с наименование на процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро...
Жените и застаряващата работна сила

Жените и застаряващата работна сила

[17-юни-20 14:50:31]
1 . Какво значение има полът за управлението на безопасността и  здравето при работа и устойчивата работа, свързани с възрастта? Мъжете и жените са изправени обаче пред различни...
Електронни инструменти в областта на БЗР

Електронни инструменти в областта на БЗР

[5-май-20 10:01:39]
Напредъкът в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) доведе до създаването на все повече интерактивни онлайн инструменти („e-tools“) и секторът на безопасността и здравето при работа (БЗР)...
Световният ден на безопасност и здраве при работа за 2020 г. с призив за ответни мерки срещу пандемията от СOVID-19

Световният ден на безопасност и здраве при работа за 2020 г. с призив за ответни мерки срещу пандемията от СOVID-19

[27-април-20 18:45:46]
Признавайки голямото предизвикателство пред правителствата, работодателите, работниците и всички общества по света в борбата срещу пандемията COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве на труда...
Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група  /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност

Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност

[24-април-20 21:42:35]
Съгласно: Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби...
Дезинфекция срещу коронавирус

Дезинфекция срещу коронавирус

[1-април-20 19:16:52]
Предприехте ли необходимите действия срещу разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19? Дезинфекцирахте ли своите работни места, общи части, входове, апартаменти и др.? Имаме решение...
[Онлайн обучение] Как се отразява извънредното положение в областта на трудовото и осигурителното законодателство?

[Онлайн обучение] Как се отразява извънредното положение в областта на трудовото и осигурителното законодателство?

[24-март-20 17:17:32]
Уважаеми клиенти и партньори, На 20 март 2020 г. Народното събрание на Република България прие на второ четене текстовете на Закон за мерките и действията...
Декларация за придвижване през пропускателните пунктове

Декларация за придвижване през пропускателните пунктове

[23-март-20 10:29:21]
Уважаеми клиенти, МВР разработи специална бланка, която да улесни гражданите при придвижване през пропускателните пунктове, изградени в областните градове.  Декларацията ще служи за представяне пред...