Удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина

Удостоверение на основание чл. 7 ал. 3 от Наредба № 3/2005 г., за условията и реда на извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Удостоверение ДДД

Удостоверение за администратор на лични данни

Удостоверение - лични данни

Лицензия на Център за професионално обучение към „СТМ – ЛТМ“ ООД

Licenziq

Удостоверение за регистрация за Център за социална рехабилитация

Screenshot_1

ГРАМОТИ

gramota_03_2016gramota_03_2015