Служба по трудова медицина

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Център за професионално обучение (ЦПО)