201907.27
0

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.

Увеличаването на топлинното натоварване, причинено от изменението на климата, може да доведе до намаляване на производителността, равна на 80 милиона работни места.

Очаква се глобалното затопляне да доведе до увеличаване на работното натоварване, свързано с топлината, което ще се отрази неблагоприятно на производителността, ще навреди на икономиката и ще доведе до загуба на работни места. Най-бедните страни ще страдат най-много.

Увеличаването на топлинното натоварване в резултат на глобалното затопляне през 2030 г. ще доведе до глобален спад в производителността, който се равнява на 80 милиона пълноправни работни места, според нов доклад на Международната организация на труда (МОТ).

Ако до края на този век нарастването на температурата на земното кълбо ще бъде 1.5 ° C, то през 2030 г., според прогнозите, загубата на общото работно време в света поради повишената температура ще бъде 2.2%, което е равносилно на загубата на 80 милиона работни места в работни условия на пълно работно време. За световната икономика това е равностойно на загуба от $ 2,400 милиарда.

Освен това в доклада се посочва, че това е само консервативна прогноза, тъй като се основава на предположението, че средното глобално покачване на температурата няма да надвишава 1.5 ° C. Прогнозата също изхожда от факта, че трудовата активност в селското стопанство и строителството (най-засегнатите от увеличаването на топлинния товар сектори на икономиката) се осъществява в сянка. 

Под топлинен товар се разбира топлинен ефект, който надвишава нивото, на което човешкото тяло е в състояние да издържи без влошаване на физиологичното му състояние. Това обикновено се случва при температури над 35 ° C и висока влажност. Прекомерната топлина, при която се извършва работата, е сред рисковете за здравето при работа, тъй като ограничава физическите функции и възможности на работниците, тяхната работоспособност и съответно тяхната работа. При тежки случаи може да причини топлинен удар, включително смърт.
       Смята се, че селското стопанство ще бъде най-засегнатият сектор на световната икономика. В момента в нея работят 940 милиона души. Според прогнозите до 2030 г. този сектор ще има 60 процента от загубеното работно време поради топлинния товар. Строителната индустрия също ще бъде сериозно засегната: тя ще съставлява 19% от загубата на работно време. Сред секторите, които са изложени на риск, са производството на екологично чисти стоки и услуги, събиране на отпадъци, спешна помощ, ремонтни дейности, транспорт, туризъм, спорт, както и някои видове промишлено производство.
       Топлинното натоварване ще засегне милиони жени, които съставляват по-голямата част от работещите в селското стопанство, и мъжете, които доминират в строителната индустрия. Социалните последици могат да включват увеличаване на миграционните потоци: работниците ще напуснат селските райони в търсене на по-добър дял. 
       Работодателите могат да осигуряват на работниците си питейна вода, да провеждат обучение за разпознаване и преодоляване на увеличените топлинни товари. Споразумение по въпроси като организацията на работа в затворени помещения и на открито, приспособяване на работното време, облекло, използване на оборудване, използване на нови технологии, редът на прекъсванията в работата може да се постигне предимно чрез социален диалог.


Доклад на МОТ

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *