Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса
201709.13
0

Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса

В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Нещо повече, проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

Гимнастика за очи при работа с компютър
201707.17
0

Гимнастика за очи при работа с компютър

Почти 70% от компютърните потребители страдат от „синдром на компютърното зрение“, което води до намаляване на зрителната острота. За да се предпазим от увреждане на зрението е препоръчително да правим следната гимнастика за очи:

Превенция на мускулно-скелетни смущения
201707.04
0

Превенция на мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Опасни вещества
201701.16
0

Опасни вещества

Опасни вещества — всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят.