Кампания 2018–19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества
201801.09
0

Кампания 2018–19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества

Излагането на опасни вещества е много по-често срещано на работните места в Европа, от колкото си мислят хората. Опасните вещества на работното място могат да причинят множество здравословни проблеми и болести, както и да са причина за риск за безопасността.

Опасни вещества
201701.16
0

Опасни вещества

Опасни вещества — всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците, могат да се намерят на почти всички работни места. В цяла Европа милиони работници попадат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят.