Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 24.01.
201712.19
0

Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 24.01.

Обучението е предназначено за:  Управители на предприятия и фирми Отделите „Човешки ресурси Специалисти по безопасност и здраве Отговорните лица по безопасност и здраве Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; Съдържание на обучението: Кога и защо мога да бъда проверен от Инспекцията по труда? Какви  документи се изискват при проверка от Инспекцията…

Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 14.12.
201711.23
0

Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 14.12.

Обучението е предназначено за:  Управители на предприятия и фирми Отделите „Човешки ресурси Специалисти по безопасност и здраве Отговорните лица по безопасност и здраве Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; Съдържание на обучението: Кога и защо мога да бъда проверен от Инспекцията по труда? Какви  документи се изискват при проверка от Инспекцията…

Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 28.11.
201710.24
0

Обучение – Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда – 28.11.

Обучението е предназначено за:  Управители на предприятия и фирми Отделите „Човешки ресурси Специалисти по безопасност и здраве Отговорните лица по безопасност и здраве Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; Съдържание на обучението: Кога и защо мога да бъда проверен от Инспекцията по труда? Какви  документи се изискват при проверка от Инспекцията…

Обучение по първа долекарска помощ
201710.24
0

Обучение по първа долекарска помощ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ Курсът е предназначен за: специалисти по безопасност и здраве; длъжностни лица по здраве и безопасност; отговорници по пожарна безопасност; работници и служители от различни предприятия и фирми; Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка…