На 18.04.2018 се проведе обучение по ЗБУТ в Шумен
201804.23
0

На 18.04.2018 се проведе обучение по ЗБУТ в Шумен

На 18.04.2018г. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД проведе обучение по Здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД-7-2 в гр. Шумен на представители на 21 детски градини от Община Шумен.