Важно за всички клиенти
201702.09
0

Важно за всички клиенти

Напомняме ви, че до 30 януари 2017г. всички фирми, които имат персонал 50 и повече лица, трябва да определят местата за трудоустрояване.