„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД обучи 73 работещи от ДКЦ 3
201710.19
0

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД обучи 73 работещи от ДКЦ 3

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД  обучи  73 работещи от Диагностично консултативен център 3 – Варна ЕООД през месец септември 2017. Обученията се  реализираха по проект на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ 2016-2017 г.
201608.17
0

Кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ 2016-2017 г.

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. Кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. има четири основни цели: 1. Насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве от началото на…