Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.01.2019
201901.13
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 25.01.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 25.01.2019 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.11.2018
201810.29
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.11.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 23.11.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.09.2018
201808.20
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 21.09.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 21.09.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.06.2018
201806.04
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.06.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 22.06.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Нови мерки за защита от увреждания на работниците в пристанищата, които отварят фумигирани контейнери
201805.17
0

Нови мерки за защита от увреждания на работниците в пристанищата, които отварят фумигирани контейнери

В ново проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се прави преглед на рисковете за работниците при отварянето на фумигирани контейнери. В проучването се установяват значителни пропуски по отношение на превантивните мерки и се отправят препоръки, които следва да се прилагат с цел подобряване на безопасността и здравето на работниците.

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 18.05.2018
201804.23
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 18.05.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 18.05.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.04.2018
201804.11
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.04.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 20.04.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Мускулно-скелетни смущения
201803.14
0

Мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса. Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и горните крайници и по-рядко…

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.03.2018
201803.02
0

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 23.03.2018

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 23.03.2018 ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби…

Управление на безопасността и здравето на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)
201802.18
0

Управление на безопасността и здравето на работните места в ЕС — доказателства от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2)

В доклада се посочва, че ако ръководството и представителите на работниците и служителите се ангажират с въпросите на управлението на БЗР, може значително да се увеличи вероятността дадено предприятие да въведе добра практика. Подчертава се също необходимостта да се подпомагат малките и средните предприятия (МСП), що се отнася до БЗР, по линия на Стратегическата рамка…