[Обучение в Шумен] „Новите правила за защита на личните данни” – 16.05.2018
201805.02
0

[Обучение в Шумен] „Новите правила за защита на личните данни” – 16.05.2018

На 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, съхранението и трансфера на лични данни в страните…

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 10.05.2018
201804.18
0

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 10.05.2018

На 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, съхранението и трансфера на лични данни в страните…

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 24.04.2018
201804.11
0

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 24.04.2018

На 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, съхранението и трансфера на лични данни в страните…

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 19.04.2018
201803.08
0

[Обучение] „Новите правила за защита на личните данни” – 19.04.2018

На 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС (GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, съхранението и трансфера на лични данни в страните…