Превенция на мускулно-скелетни смущения
201707.04
0

Превенция на мускулно-скелетни смущения

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила
201608.10
0

Управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила

Повишаването на равнищата на заетост и удължаването на трудовия живот на хората са важни цели на националните и европейските политики от края на 90-те години на ХХ в. до днес. Равнището на заетост в ЕС-28 сред населението на възраст между 55 и 64 години се е увеличило от 39,9% през 2003 г. до 50,1% през…