Свободни работни места по Проект „Обучения и заетост за младите хора“ за следните ПОЗИЦИИ:
201703.21
0

Свободни работни места по Проект „Обучения и заетост за младите хора“ за следните ПОЗИЦИИ:

Център за професионално обучение към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД притежава Удостоверение № 2220/14.02.2017г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България свободни работни места по Проект „Обучения и заетост за младите хора“